September 29, 2016

众筹 100000 本《老人愿》


只要100,000人手中持有一本《老人愿》, 就会有超过100,000人懂得好好珍惜身边的家人,
这样就可以产生蝴蝶效应, 这就是《老人愿》的一个简单使命。
smk-teluk-chempedak-04 sjkc-kuang-selangor-04 smk-kepong-01
langkawi-05 sekolah-menengah-chong-hwa-sbr-02 smk-jenjarom-kuala-langat-selangor-07
 


我要捐赠书籍!
截至目前为止,我们总共进行了 37/100 场捐书送书到校园活动,捐出了超过11800本《老人愿》给学生们。感恩大家的支持与鼓励。

距离目标100000本还有一段距离,加油!


捐书送书活动记录 | 捐书送书活动报导
 

感谢您的捐赠!

不管多少,你的一份支持造就一个有爱的世界;
8/11,(老人愿)将会进行最大场的(买书捐书到校园)在(蒲种益智国民型华小);
确定了学生人数3589位,一天四场连续分享完成3589的创举,只希望能够把(老人愿)这份简单的爱送到3589位的手中;
3589 x RM20=RM71780,是我们需要的捐助数额,不管多少,一起来完成把爱送到他们的手中。。。
1)Michelle Chua – RM 100
2)Uncle Goh – RM1000
3)Carol Oh – RM200
4)Ooi Chai Ying -RM200
5)winnie low – RM100
6)kn kang – RM200
7)Alex 和海燕姐 – RM4000
8)Nicolas Sim – RM8000(Koperasi)
9)Shirley – RM100
10)Bryan Cher – RM350
11)mr hoon – RM200(koperasi)
12)Cerley – RM200(koperasi)
13)Ling Yian – RM200
14)Jessie Siong – RM100
15)Elvis gooi kangYi RM200
16)骆子娟 & 谭毅斌 – RM100
17)林佩芬 – RM20
18)Annie Yung – RM100
19)Amy Wan – RM20
20)connie – RM100
21)Bryan – RM50
22)Mr Lim – RM500
23)Ann Eng – RM100
24)无名氏 – RM200
25)Yew – RM100
26)陈瑞琳(已故)$50
27)黄妙觀 合家 $20
28)Mike – RM2000
29)Victoria baby – RM100
30) Tong – RM300 – Total thus far = RM 18,910
31)
三个管道参与(买书捐书到校园)
1)Koperasi Buddhisme Malaysia Berhad
3200197528(Public bank )
2)vp media publishing
3186847416(Public Bank)
3)http://decliningyears.com/project100k/
:
:
:
:

#Project100k